2 D material
Grafen, ta en titt på en säskild arikel om super materialet grafen.

Kolnanorör är långa kedjor av kol hålls samman av det starkaste bindet i all kemi, sp2-bindningen. Kolnanorör har många anmärkningsvärda fysikaliska egenskaper, elektronerna kan färdas extremt snabbt, det är extremt starkt.

Metamaterial är material som får unika egenskaper genom att dess struktur påverkar hur vågrörelser agerar vid materialet. Metamaterial har helt andra elektromagnetiska, termiska eller akustiska egenskaper än andra material. Många nya möjligheter som antenner som dynamiskt kan forma sitt strålningsmönster utan rörliga delar, en mängd bildhanteringsprodukter, akustiska metamaterial öppnar radikala nya sätt att styra ljud och vibrationer.

Nanoclay används inom jordbruksproduktionen, med guld nanopartiklar och kolnanorör används nanolera främst i livsmedelsförädling och titan och silver som används speciellt i livsmedelsförpackningar. Nanoclay som innehåller nanopartiklar anänds inom en rad olika områden, med syftet att förbättra egenskaperna, materialets styrka, värmespridning och man kan styra hur materialet beter sig med andra material.

Porösa nanomaterial, icke-kristallint, vattenfritt magnesiumkarbonat med unika egenskaper. De har 2–10 nanometer stora porer, som är väldigt bra på att suga upp fuktmolekyler från luft, för framtidens flexibla elektronik, håligheterna i materialet kan användas för olika substanser ex läkemedel.

Aerogel är ett specialmaterial som ser semi-transparent ut. Ibland kallas materialet ”frusen rök” som består av 99,8% tomt utrymme.  Den är gjord av torkade geler av aluminiumoxid, krom, tennoxid eller kol. NASA har uppfunnit flera banbrytande metoder för att skapa nya typer av aerogeler och det är ett av de hetaste materialen över hela världen.

Graphene Airgel är en variant av aerogel med grafen. Materialet har fått titeln på världens lättaste material med en densitet som är lägre än helium. Materialet kan skapas genom en teknik där man frystorkar lösningar av kolnanorör och grafen för att skapa en slags kolsvamp som är stark och elastisk och kan enkelt behålla sin ursprungliga form efter viss kompression.

Graphen airgel kan 3D-tryckas med en med bläckstråleskrivare som använder två munstycken. Bläcket är ev blandning av grafenoxid och vatten. Utskriften sker i en frys på en mycket kall platta. Metod en skapar en 3D-isstruktur av grafen och fruset vatten, vilket hjälper grafen att behålla sin form. När tryckningen är klar placeras 3D-materialet i en frystorkare, vilket avlägsnade isen genom att högt vakuum och låg temperatur. Det som blir kvar är en 3D-grafen-airgel som håller sin form vid rumstemperatur.

Titanskum skapas genom att mätta ett polyuretanskum med en lösning av titanpulver och bindnings agenter. Metallen kommer då in i skummet och sedan förångas den underliggande strukturen bort. Resultatet är en titanrist i form av det ursprungliga skummet, som värmebehandlas för att finjustera sina materialegenskaper. Materialts egenskaper är beror på hur poröst skummet är men liknar mycket de mekaniska egenskaperna i skelett.

Molecular Superglue inspirerades av de långa tunna filamenten som används av bakterier att hålla fast vid ytor som tänder. Proteinerna i dessa trådar förstärks av speciella bindningar inom proteinmolekylerna som naturen använder för att göra mycket starka och långa proteiner och omvandla detta till ett motsvarande superlim. Med det molekylära superlimmet kan upp till ett dussin olika proteiner sammanfogas för att konstruera mycket komplexa nanomaterial som har likställts med proteinträd, vilket är början till molekylär design, self assembly bottom up teknik. Bred potential för som skapande av nya läkemedel och vacciner.

Biosyntetisk spindelsilke  är bland de starkaste och tuffaste materialen i naturen, lika stark som vissa stållegeringar med en seghet ännu större än skottsäker Kevlar. Spindelsilkets oöverträffade kombination av styrka och seghet har gjort detta proteinbaserade material önskvärt för många tillämpningar, allt från supertunna kirurgiska suturer till projektilbeständiga kläder. Nu har man hittat metoder att framställa detta supermaterial med hjälp av bakterier (från E.Coli) som kan göra silke extremt snabbt.

Amorfa metaller, även kallade metalliska glasögon, består av metall med en oordnad atom strukturera. De kan vara dubbelt så starka som stål. På grund av sin oordnade struktur kan de sprida effektenergin mer effektivt än en metallkristall, som har många svaga punkter. Amorfa metaller tillverkas genom snabb kylning av smält metall innan den har en chans att anpassa sig sig själv i ett kristallmönster.

D30 är ett material av ”intelligenta molekyler” ett energiabsorberande plastmaterial. De är mjuka och böjda i normal användning (tunt, tvättbart och andas även), men slår dem hårt och de blir omedelbart fasta.

Kemiska katalysatorer som kan utformas på nanoskalan, gör att man kan utforma hur reaktorer ska se ut det ger lösningar på hur vi på ett effektivare sätt kan använda våra resurser, hur vi producerar och lagrar energi, teknik för effektivitet av råmaterial, energibärare och nya miljöanvändningar Exemple är att spara mycket energi genom att direkt göra kemikalier från råolja med hjälp av mycket robusta och motståndskraftiga katalysator.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *