Nanoteknologi leder vägen mot klimatsmartare energilagring

Stora trenderna idag är uppkomsten av mycket billig, förnybar el genom vind och sol. Problemet är att vinden blåser inte hela tiden, och solen skiner inte hela tiden. Framtidens utmaning är att utveckla ett säkert, effektivt sätt lagra den här energin så att den kan användas när man behöver. Energilagring med batteri har ett stort […]

Pervoskit för framtidens billiga, miljövänliga och effektiva tillämpningar inom energiområdet

Pervoskit effektivare solceller

Perovskitmaterial har snabbt blivit ett av de hetaste områdena i energiforskning och är de mest lovande för utvecklingen av framtidens billiga, miljövänliga och effektiva tillämpningar inom energiområdet. Vad då Pervoskit? Perovskit är en klass av material som är ett samlingsnamn för flera material uppbyggda av liknande kristallstrukturer som visar en mängd olika spännande egenskaper som […]

Nanoteknikbaserade termoelektriska anordningar minskar slöseri med energi

Termoelektricitet är en extremt intressant källa till elektrisk kraft på grund av dess förmåga att omvandla värme till el, eller el till värme. Omvandlingsprocessen kallas Peltier-Seebeck-effekten. Termoelektriska anordningar är gjorda av material som kan omvandla en temperaturskillnad till el. Den är lätt skalbara och har inga rörliga delar eller flytande bränslen, vilket gör dem tillämpliga […]

Alternativa energikällor för en hållbar framtid

Osmotisk kraft, elektricitet genererad med vatten, salt och ett treatomer tjockt membran Den osmotiska tryckskillnaden mellan salt havsvatten och sött älvvatten är möjlig att utnyttja för  kraftverk som genereras när sötvatten kommer i kontakt med saltvatten genom ett membran. Ett semipermeabelt membran separerar två vätskor med olika saltkoncentrationer. Salt joner färdas genom membranet tills saltkoncentrationerna […]

Effektivare värmeväxling med grafen

Värmeväxling En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat. Mediet kan till exempel vara vatten eller luft, men även andra fluider och i enstaka fall även fasta partiklar. Värme kan strömma från högre temperatur till lägre på egen hand men kan också göras för att strömma i omvänd med hjälp […]

Solen. en outtömlig energikälla

Energi, är i grunden elektronens rörelse eller förmågan till rörelse. Det finns många former av energi, exempelvis elektrisk energi, kemisk energi, lägesenergi, rörelseenergi och värmeenergi. Nanoteknologinleder till framsteg hur vi kommer att generera, lagra, överföra och använda energin. Solcell Med nanoteknologi för en hållbar energi Energi, är i grunden elektronens rörelse eller förmågan till rörelse. […]

Framtidens batterier

Batterier omvandlar lagrad kemisk energi till elektrisk energi. De är indelade i två huvudtyper primärbatterier som bara kan laddas en gång, ex våra vanliga batterier som används i leksaker, ficklampor och en mängd bärbara enheter. Den andra är laddningsbara batterier som blysyrabatterier i bilar och litiumjonbatterier som används för bärbar elektronik. Ett batteri är vanligtvis […]