Målinriktade läkemedelsleveranser

DDS (Drug Delivery System) är baserade på tvärvetenskapliga metoder som kombinerar polymervetenskap, farmaci, biokonjugat kemi och molekylärbiologi om hur man kan leverera ett visst läkemedel till ett specifikt område. Det här kan vara nyckel för att behandla sjukdomar utan att skada de friska cellerna. DSS bygger på att mycket målspecifika nanopartiklar som laddas med läkemedel […]

DNA sekvensering, hur mår vi – EGENTLIGEN?

Nanotenologi ger möjligheter att få en helhet, snabbare enklare diagnosik som förklara hur vi egentligen mår på ett effektivt sätt. Med en tidig diagnos av en sjukdom ger möjlighet till en effektivare behandling. DNA-sekvensering Tack vare Francis Crick, James Watson och senare Franklin, och Wilkins forskning kan vi förstå DNA ets uppbyggnad och struktur. DNA […]