Våra produkter kommer i allt större del bli en integrerad del i vår vardag ökad koplexitet på gränssnittet. Allt större varitaion på hur gänssnittet behöver vara från Wearbles, mobiltelefoner, laptops, datorer, TV, alla våra apparater till gatubilden med stora skärmar. Skärmmarknaden för (LED- LCD, OLED, QD-LED, E-papper) värderades till 106,41 miljarder dollar 2015 (Markets&Reseach) och förväntas uppgå till 169,17 miljarder dollar år 2022.

Utvecklingen av displayer

Utvecklingen har gått från tjockskärmen, katodstrålerör (CRT). Som gick från svart vitt till färg. CRT-skärmarna användes i stor utsträckning i oscilloskop, bildskärmar och framför allt på tv och datorer. LCD (Liquid Crystals Display) är gjord av miljontals små block som kallas pixlar. Var och en av dem är ett separat rött, blått eller grönt ljus som kan slås på eller av mycket snabbt för att göra den rörliga färgbilden. Pixlarna styrs elektroniskt med flytande kristaller för att rotera polariserat ljus som ger bilden.

OLED Display

LED dipaly kom till marknaden i slutet av 70 talet. Den byggde principen dioder och lysdioder, som avger ljus (fotoner) när elektronerna hoppar genom ett material till ett annat. I början av 2000 talet intruduerades OLED. Dessa skärmar fungerar på samma sätt men med den skillnaden att man använder organiska molekyler, baserade på kolatomer organiska molekyler istället för oorganiska för att producera sina elektroner och hål. Det var även startskottet för att få fram flexibla skärmar.

En enkel OLED består av sex olika lager. På toppen och botten finns lager av skyddande glas eller plast. Toppskiktet kallas tätningen och bottenskiktet substratet. Mellan dessa lager finns en negativ terminal (ibland kallad katoden) och en positiv terminal (kallad anoden). Slutligen är mellan anoden och katoden två skikt gjorda av organiska molekyler som kallas det emissiva skiktet (där ljuset produceras, vilket ligger bredvid katoden) och det ledande lagret (bredvid anoden).

Efterfrågan efter displayer inom Augmented Reality väntas öka. Här används ”combiner” som kan kombinera glaslinser som tillåter naturligt ljus att passera genom ögonen med digitala LED- eller OLED-skärmar som skickar de datorbildade bilderna till ögonen.

Quantum dots, display

Quantum dot LED, förväntas tränga in i andra sektorer förutom traditionella TV apparater som smarta hushållsapparater, bilar och andra inom en snar framtid. Kvantprickar eller QD  är halvledarkristaller, 10.000 gånger finare än ett mänskligt hårstrå. De omvandlar elektrisk energi till ljus och kan manipuleras för att skapa exakta färger. QD display skiljer liknar organiska lysdioder (OLED), genom att ljuset levereras på efterfrågan vilket ger effektivare displayer och möjliggör för mobila enheter med längre batteritid liv. QD kan ta det bästa av både organiska och oorganiska ljussändare. Quantum-dot-baserade lysdioder kännetecknas av rena och mättade färger med smal bandbredd. Dessutom kombineras färgrenhet och hållbarhet hos QDs med effektivitet, flexibilitet och låg processkostnad av organiska Ijusemitterande anordningar.  QD display kan använda 30 till 50% mindre ström än en LCD, då dessa skärmar inte behöver en bakgrundsbelysning. De har mycket högre ljusstyrka än CRT och LCD-skärmar. Skärmarna är skrivbara och flexibla och kan göras i alla storlekar.

MicroLED- displayer även känd som μLED, är en framväxande plattskärmsteknik och en variant av QD-tekniken. Som namnet antyder består mikroLED-displayerna av arrayer av mikroskopiska lysdioder som bildar de enskilda pixelelementen . I jämförelse med den utbredda LCD- tekniken erbjuder microLED-skärmar bättre kontrast, svarstider och energieffektivitet . Displayen är främst till små enheter, smartwatches och smartphones. Displayen har kraftigt minskade energibehov jämfört med konventionella LCD-system. MicroLED bygger på konventionell GaN LED-teknik, vilket ger mycket högre ljusstyrka än OLED producerar, så mycket som 30 gånger, samt högre effektivitet när det gäller lux / W. ljuset produceras direkt i varje pixel genom att applicera elektrisk ström till oorganiska nanopartiklar.

Elektroemissiva eller ”elektroluminescerande” QD är en spännande utveckling där QD kan eliminera det flytande kristallskiktet fullständigt och istället excitera prickarna direkt för att producera rött, grönt och blått ljus vid varje subpixelläge. Detta skulle göra en visning med svarstid, betraktningsvinkel och kontrast hos en OLED, med ännu bättre effektivitet. Det kan också vara en hel del lättare att producera än de nuvarande planerna för mikro-LED-skärmar. Till skillnad från oorganiska mikro-lysdioder bearbetas och emitteras elektroemissiva kvanta punkter och mönstras som vätskor, som hur färgfilterskikt och liknande bildskärmsstrukturer produceras idag.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *