Kvantdator skijer sig från konventionella eller klassiska datorer som är byggda från transistorer som kan vara på eller av för att representera värdet av antingen 1 eller 0. Med klassiska datorer lagras och bearbetas data med binära siffror eller bitar.

Kvantumdatorprocessorn har information med hjälp av kvantbitar eller qubits som kan representeras av subatomiska partiklar eller superledande elektriska kretsar. Enligt kvantmekaniken lagar kan en qubit existera i mer än ett tillstånd eller superposition på exakt samma tidpunkt. En qubit kan anta ett värde av 1 eller 0 eller båda. Det här gör varje qubit som läggs till en kvantdator ökar dess effekt exponentiellt. Förutom att anta superpositioner finns ett fenomen som kallas entanglement, som är en annan kvantmekanisk egenskap som jag inte ska ge mig in på att försöka förklara. Det handlar om att man kan bestämma tillstånd på avstånd genom att veta status på ett ett betraktat tillstånd. Om elektronerna i helium atomen, en av dem är upp och den andra är den motsatta riktningen om elektronerna separeras utan att störas.  ”Spookey action at a distance” som Einstein uttryckt det.  Och inte bara dessa två stater, utan i själva verket var och en av de exponentiellt många stater som kan bildas, var och en som är på eller av och var och en som är på kan sedan slå en annan en på eller av.  Rörelsemängdsmomentet snurrar åt ena eller andra hållet. Och det är att de är i viss konfigurationav dessa två snurrar.

Tillämpningar av kvantmekaniska lagarna öppnar för revolutinerande omdaning inom alla områden. Kvantumdatorer förväntas vara storleksordningar snabbare vid lösa vissa mycket komplexa problem än konventionella datorer.  De kommer främst att användas inom mycket komplicerade uppgifter som inom molekylär och materialmodellering, luftfartssimuleringslogistik, optimering finansiell modellering, kryptografi och mönster matchning aktiviteter som Deep learning och artificiell intelligens.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *