Pervoskit för framtidens billiga, miljövänliga och effektiva tillämpningar inom energiområdet

Pervoskit effektivare solceller

Perovskitmaterial har snabbt blivit ett av de hetaste områdena i energiforskning och är de mest lovande för utvecklingen av framtidens billiga, miljövänliga och effektiva tillämpningar inom energiområdet. Vad då Pervoskit? Perovskit är en klass av material som är ett samlingsnamn för flera material uppbyggda av liknande kristallstrukturer som visar en mängd olika spännande egenskaper som […]