CNT, Fullerens, GNR, GQD, diamant, grafit, grafen – samma ämne men så olika!

Att en ginstrande diamant i grunden är samma ämne som blyertspennan är rätt spännande. Det kallas att de är allotroper, där det är kristallstrukturer som skiljer och ger så fundamentalt olika egenskaper.  När det gäller kol nanomaterial kristall struktur kan man dela in det i fyra grupper som avser rörelsefriheten hos elekronerna: 0D Fulleren, Carbon […]

Målinriktade läkemedelsleveranser

DDS (Drug Delivery System) är baserade på tvärvetenskapliga metoder som kombinerar polymervetenskap, farmaci, biokonjugat kemi och molekylärbiologi om hur man kan leverera ett visst läkemedel till ett specifikt område. Det här kan vara nyckel för att behandla sjukdomar utan att skada de friska cellerna. DSS bygger på att mycket målspecifika nanopartiklar som laddas med läkemedel […]