Nanoteknikbaserade termoelektriska anordningar minskar slöseri med energi

Termoelektricitet är en extremt intressant källa till elektrisk kraft på grund av dess förmåga att omvandla värme till el, eller el till värme. Omvandlingsprocessen kallas Peltier-Seebeck-effekten. Termoelektriska anordningar är gjorda av material som kan omvandla en temperaturskillnad till el. Den är lätt skalbara och har inga rörliga delar eller flytande bränslen, vilket gör dem tillämpliga […]