Hur karaktäriserar man grafen? Vilka egenskaper och hur?

När det materialet skiljer sig så mycket åt beroende på hur det tillverkas och vad det är för material man vill ha, i princip kan de delas in i följande kategorier som sedan vart och ett kan kvalitetsbedömas. Grafen (monolayer) 1 layer Bilager grafen 2 lager Få-lager graphene 2-5 lager Multilager graphene 2-10 lager Graphite […]