Effektivare värmeväxling med grafen

Värmeväxling En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat. Mediet kan till exempel vara vatten eller luft, men även andra fluider och i enstaka fall även fasta partiklar. Värme kan strömma från högre temperatur till lägre på egen hand men kan också göras för att strömma i omvänd med hjälp […]