Alternativa energikällor för en hållbar framtid

Osmotisk kraft, elektricitet genererad med vatten, salt och ett treatomer tjockt membran Den osmotiska tryckskillnaden mellan salt havsvatten och sött älvvatten är möjlig att utnyttja för  kraftverk som genereras när sötvatten kommer i kontakt med saltvatten genom ett membran. Ett semipermeabelt membran separerar två vätskor med olika saltkoncentrationer. Salt joner färdas genom membranet tills saltkoncentrationerna […]

DNA sekvensering, hur mår vi – EGENTLIGEN?

Nanotenologi ger möjligheter att få en helhet, snabbare enklare diagnosik som förklara hur vi egentligen mår på ett effektivt sätt. Med en tidig diagnos av en sjukdom ger möjlighet till en effektivare behandling. DNA-sekvensering Tack vare Francis Crick, James Watson och senare Franklin, och Wilkins forskning kan vi förstå DNA ets uppbyggnad och struktur. DNA […]