Alternativa energikällor för en hållbar framtid

Osmotisk kraft, elektricitet genererad med vatten, salt och ett treatomer tjockt membran Den osmotiska tryckskillnaden mellan salt havsvatten och sött älvvatten är möjlig att utnyttja för  kraftverk som genereras när sötvatten kommer i kontakt med saltvatten genom ett membran. Ett semipermeabelt membran separerar två vätskor med olika saltkoncentrationer. Salt joner färdas genom membranet tills saltkoncentrationerna […]