Målinriktade läkemedelsleveranser

DDS (Drug Delivery System) är baserade på tvärvetenskapliga metoder som kombinerar polymervetenskap, farmaci, biokonjugat kemi och molekylärbiologi om hur man kan leverera ett visst läkemedel till ett specifikt område. Det här kan vara nyckel för att behandla sjukdomar utan att skada de friska cellerna. DSS bygger på att mycket målspecifika nanopartiklar som laddas med läkemedel […]

Nanomaterial – skräddarsytt på atomnivå

Nanoteknoloin gör det möjligt att på atomnivå styra materialet möjligheter att skapa helt nya material. Något som Richard Feyman förutsåg redan på 50 talet. När man studerar material i nanoskala händer de drastika förändringar i fysikalisk-kemiska egenskaper och reaktivitet kopplade till antalet atomer eller molekyler som bildar materialet.  Material som reduceras till nanoskalan kan plötsligt […]