Grafen ett supermaterial

Grafen är ett lager av rena kolatomer som är anordnade i ett hexagonalt gallermönster. Den är så tunn anses den vara ett 2-dimensionellt föremål. Grafit har använst sedan den neolitiska eran. Dess atomstruktur är väl dokumenterad, och under en lång tid funderade forskare om enskilda lager av grafit kunde isoleras. Hittills var dock grafen bara […]