Pervoskit för framtidens billiga, miljövänliga och effektiva tillämpningar inom energiområdet

Pervoskit effektivare solceller

Perovskitmaterial har snabbt blivit ett av de hetaste områdena i energiforskning och är de mest lovande för utvecklingen av framtidens billiga, miljövänliga och effektiva tillämpningar inom energiområdet. Vad då Pervoskit? Perovskit är en klass av material som är ett samlingsnamn för flera material uppbyggda av liknande kristallstrukturer som visar en mängd olika spännande egenskaper som […]

Solen. en outtömlig energikälla

Energi, är i grunden elektronens rörelse eller förmågan till rörelse. Det finns många former av energi, exempelvis elektrisk energi, kemisk energi, lägesenergi, rörelseenergi och värmeenergi. Nanoteknologinleder till framsteg hur vi kommer att generera, lagra, överföra och använda energin. Solcell Med nanoteknologi för en hållbar energi Energi, är i grunden elektronens rörelse eller förmågan till rörelse. […]