Quantum Dots (QD) är ett centralt tema inom nanotekniken. Det är värt ett nedslag att förklara lite närmare vad det är. Partiklarnas optiska och elektroniska egenskaper förändras när de är så små och istället gäller kvantfysikens lagar. En av de unika egenskaperna hos kvanta punkter är att deras färg beror på deras storlek, inte deras material. Ljusets färg är beroende av dess våglängd som beror på olika bandgap mellan olika storlekar kvantprickar. Bandgapet är den energi som krävs för dess elektroner att komma in i och laddat tillstånd. Små prickar har stora bandgapar, så de behöver mycket energi för att komma in i ett laddat tillstånd. Denna höga energiingång resulterar i en hög energifrekvens, vilket betyder en liten våglängd av ljus. På det här sättet styrs att små våglängder avger blått ljus och större QD avger rött ljus.

Det vanligaste sättet att producera Quantum dots är med en kemisk reaktion i en lösning, vilket resulterar i fasta nanokristaller. Olika halvledarmaterial kan användas för att skapa kvanta punkter, såsom kadmium  Selenid, kadmiumsulfid, blyselenid, blysulfid, indium-arsenid och indiumfosfid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *