Nanomaterial – skräddarsytt på atomnivå

Nanoteknoloin gör det möjligt att på atomnivå styra materialet möjligheter att skapa helt nya material. Något som Richard Feyman förutsåg redan på 50 talet. När man studerar material i nanoskala händer de drastika förändringar i fysikalisk-kemiska egenskaper och reaktivitet kopplade till antalet atomer eller molekyler som bildar materialet.  Material som reduceras till nanoskalan kan plötsligt […]

Kvantprickar (Quantum dots) vad är det?

Quantum Dots (QD) är ett centralt tema inom nanotekniken. Det är värt ett nedslag att förklara lite närmare vad det är. Partiklarnas optiska och elektroniska egenskaper förändras när de är så små och istället gäller kvantfysikens lagar. En av de unika egenskaperna hos kvanta punkter är att deras färg beror på deras storlek, inte deras […]