Quantum computing ”spooky action on a distance”

Kvantdator skijer sig från konventionella eller klassiska datorer som är byggda från transistorer som kan vara på eller av för att representera värdet av antingen 1 eller 0. Med klassiska datorer lagras och bearbetas data med binära siffror eller bitar. Kvantumdatorprocessorn har information med hjälp av kvantbitar eller qubits som kan representeras av subatomiska partiklar […]