Elektrospinnning är en effektiv teknik för produktion av nanofiber. Fibrerna man kan producera är i diametrar 10 nm till flera hundra nanometer. Metod har varit känd sedan 1934 när det första patentet på elektrospinning lämnades in. Förbättringar i mikroskopi som skanningelektronmikroskopi har gjort det möjligt att bättre förstå strukturen och morfologin hos nanofibrer. De elektrospunna fibermembranen har fördelar med hög porositet, vilket resulterar i lågcellsresistens och hög jonledningsförmåga. Följaktligen är prestanda hos elektrospunna fibermembran bättre än de traditionella mikroporösa polyolefinmembranen.

Processen innefattar följande:

Ett multikomponentmaterial, såsom polymerlösningen
En fluidisk och elektrisk utrustning som ofta innefattar nålar, sprutor och motoriserade element för noggrann kontroll av flödeshastigheter och generatorer som ger hög spänning
Miljön utanför processen, som kan sträcka sig från luftatmosfär till slutna kamrar som arbetar med kontrollerade gaser eller i stabiliserad temperatur, vakuumförhållanden etc.

Fiberegenskaper beror på fältuniformitet, polymerviskositet, elektrisk fältstyrka och DCD (avstånd mellan munstycke och kollektor).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *