One mans waste is an others mans treasure

Ett av de mest spännande produktutvecklingprojekten jag arbetat med under min tid på IKEA var när vi tillsammans med materialavdelningen skulle klura vad man kunde skapa för produkter av biprodukter, som som bara skulle bli avfall. Nu med nanoteknologi öppnas ännu mer möjligheter för att se material, restprodukter från jordbruk som en resurs att tillvarata. […]

Electrospinning

Elektrospinnning är en effektiv teknik för produktion av nanofiber. Fibrerna man kan producera är i diametrar 10 nm till flera hundra nanometer. Metod har varit känd sedan 1934 när det första patentet på elektrospinning lämnades in. Förbättringar i mikroskopi som skanningelektronmikroskopi har gjort det möjligt att bättre förstå strukturen och morfologin hos nanofibrer. De elektrospunna […]