One mans waste is an others mans treasure

Ett av de mest spännande produktutvecklingprojekten jag arbetat med under min tid på IKEA var när vi tillsammans med materialavdelningen skulle klura vad man kunde skapa för produkter av biprodukter, som som bara skulle bli avfall. Nu med nanoteknologi öppnas ännu mer möjligheter för att se material, restprodukter från jordbruk som en resurs att tillvarata. […]

Med smak av nanotekniken inom livsmedelssektorn

Nanoteknik har en växande och potentiellt mycket stor betydelse för livsmedelsindustrin samt angränsande näringar som förpackningsindustrin. Mikroinkapsling och nanoenkapsling har blivit ett utmanande sätt att designa nya material med biotekniska tillämpningar som att bevara och skydda smaker. Det har blivit en av de viktigaste formerna för kontrollerat frisläppa ämnen och smaker och spelar viktig roll […]