Nanoteknik har en växande och potentiellt mycket stor betydelse för livsmedelsindustrin samt angränsande näringar som förpackningsindustrin.
Mikroinkapsling och nanoenkapsling har blivit ett utmanande sätt att designa nya material med biotekniska tillämpningar som att bevara och skydda smaker. Det har blivit en av de viktigaste formerna för kontrollerat frisläppa ämnen och smaker och spelar viktig roll för konsumentnöjdhet och påverkar konsumtionen av livsmedel. Vissa smaker är emellertid mycket känsliga för omgivande eller industriella processförhållanden. Med nano- och mikroinkapsling kan man skydda och behålla smakerna från att gå förlorade vid bearbetning eller förvaring av livsmedelet. Smakerna är mycket flyktiga, reagerar med andra komponenter och är mottagliga för värme och fukt.

Är maten ok?

rfid, minska matsvinn

Den framgångsrika integrationen av nanoteknik som en plattform för matssensorer erbjuder enorma fördelar för att upptäcka föroreningar som påverkar livsmedelskvalitet och säkerheten. Nanobiosensorer kan upptäcka livsmedelsföroreningar som rester av bekämpningsmedel, veterinära och humana droger, mikrobiella toxiner, konserveringsmedel, föroreningar från livsmedelsförädling och förpackning och andra rester. Sensorer kan även användas för att upptäcka mykotoxiner(mögel) och många matallergener. Radiofrekvensidentifiering (RFID) -teknologi i kan direkt kommunicera information om produktens verkliga kvalitetsstatus med kylskåpet. Detta kommer att bli ekonomiskt genomförbart i kombination med utskrivbar elektronik, ett annat resultat av nanoteknik.

Smarta förpackningar

Nya bionanokompositer, nanocellulosa spelar och kommer att spela en stor roll inom innehåller livsmedels- och dryckesförpackningsindustrin och matförpackningsapplikationer. De har visar överlägsna mekaniska, termiska, antimikrobiella, gas- och ångspärrsegenskaper etc. Cellulosa är en polysackarid som utgör huvuddelen i växternas cellväggar, och därmed är den vanligaste organiska substansen i naturen. Nanocellulosa är får man genom att bryta ner trädfibrer och göra dem ungefär en miljon gånger smalare än vad de är i träd. Nanocellulosan utvinns ur träfibrer (även kallad mikrofibrillerad cellulosa, MFC eller nanofibrillated cellulosa, NFC bakteriell nanocellulosa BNC.  Det är ett helt förnybart material med riktigt bra egenskaper. Med olika metoder är det möjligt att få fram ett papper som är töjbart i alla riktningar vilket öppnar för ytterligare möjligheter att använda papper som bra förpackningsmaterial.

De senaste åren har kontaktfria tillämpningar av nanoteknik inom livsmedels- och dryckesindustrin visat en dramatisk ökning på grund av konsumenternas krav på hälsosammare produkter. Tillämpningar som utvecklats för att förhindra förfalskning och förorening och även ge säkerhet i livsmedelsprodukter. Nanosensorer och nanodevices som användes för dessa ändamål är integrerade i livsmedels-, drycks- och farmaceutiska förpackningar för att tillhandahålla säkerhet / förfalskning och för att varna konsumenterna om produktens föroreningsstatus. Farmaceutiska förpackningar för att tillhandahålla säkerhet / förfalskning och för att varna konsumenterna om produkternas föroreningstillstånd.

Under de senaste åren har utvecklingen och leverans av bioaktiva livsmedelsingredienser (BFI) uppmärksammats för deras potentiella hälsoeffekter. Olika typer av BFI, såsom omega-3-fettsyror , riboflavin , pantotensyra , selen och vitamin D , koenzym Q10 , järn, zink och fosfor, antioxidant och vissa kosttillskott har visat positiva effekter på vår hälsa. Brist på olika vitaminer, flavonoider , terpenoider, karotenoider , fytoöstrogener, mineraler etc kan påverkar vår hälsa negativt. De här bioaktiva föreningarna är emellertid svåra att leverera på grund av dålig stabilitet och biotillgänglighet med nano- och mikroinkapsling, nanoemulsioner, nanosensorer och nano-leveranssystem kan BFI levereras på ett mer effektivt sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *