Vi gläntar på dörren till framtidens elektronik

Vi gläntar på dörren till framtidens elektronik Elektronikindustrin har under de senaste fyra decennierna drivits av det som kallas ” Moores lag ”, att antalet transistorer på ett chip fördubblas vartannat år. Något som har visat sig vara korrekt ända sedan 1965 då lagen formulerades. För närvarande är de flesta transistorer tillverkade av kisel som […]