Vi gläntar på dörren till framtidens elektronik

Elektronikindustrin har under de senaste fyra decennierna drivits av det som kallas ” Moores lag ”, att antalet transistorer på ett chip fördubblas vartannat år. Något som har visat sig vara korrekt ända sedan 1965 då lagen formulerades. För närvarande är de flesta transistorer tillverkade av kisel som har historiskt hållit jämna steg med Moores lag genom att ge tidigare ofattbara framsteg. Med dagens teknik kan man placera över en miljard transistorer på ett chip, där transistor storleken närmar sig 14 nm.  Men nu har man nått den fysiska begränsning som följer av den lilla storleken på dagens transistorer. Transistorn kanaler är nu så små att Quantum effekter börjar spela en roll. I en ledning som bara är ett tiotal nanometer bred slutar elektronerna att strömma fram. I stället blir den som en droppande kran, där elektronerna kommer en och en. Dessutom börjar elektronerna i ledningarna att smita ut genom ledningens väggar. Det kallas för att elektronerna tunnlar, och det kan kortsluta en krets. Utan ett revolutionerande forskningsgenombrott ser forskare att det blir svårt att göra transistorerna mindre än cirka 10 nanometer.

Framtida elektronik kommer att baseras på nano-konstruerade enheter (NEMS) och blir integrerade i våra produkter. Vi kan nu med nano teknik skapa nya spännande material med specifika egenskaper eller funktioner som rör flödet, kontrollen, manipulation och utnyttjande av elektroner, och deras interaktioner med atomer och molekyler. Det gör det möjligt krav på flexibla tillämpningar, unika optiska egenskaper.

Vi står inför en explosion av Wearables produkter och enheter som är en del i IoT kedjan, ständigt uppkopplade. Vi ställer ökande krav på att produkterna fungerar som en obemärkt del i kedjan och kan kommunicera, tillförlitigt och i höghastighet. n Vi behöver kombinera mjukhet och elasticitet med elektronisk funktionalitet i material och komponenter med högfrekvent elektronik. Nya användningsområden med tillämpningar inom opto elektronik, flexibla transparanta displayer. Med nya material skapar extremt enerieffektiv elektronik så vi kan möta vårt växande behov av mobilitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *