Augmentet haptic experience in METAVERSE with graphene wearables

haptic wearable for metaverse

This project aims to develop wearbles to Metaverse to take the experience to a new level. Graphene enhanced fabrics and graphene fiber have unique properties and a game-changer in haptic wearbles where we can create an experience of touch by applying forces, vibrations, or motions to the user.   High electrical and conductivity resistance  Thermal […]

Effektivare värmeväxling med grafen

Värmeväxling En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat. Mediet kan till exempel vara vatten eller luft, men även andra fluider och i enstaka fall även fasta partiklar. Värme kan strömma från högre temperatur till lägre på egen hand men kan också göras för att strömma i omvänd med hjälp […]

DNA sekvensering, hur mår vi – EGENTLIGEN?

Nanotenologi ger möjligheter att få en helhet, snabbare enklare diagnosik som förklara hur vi egentligen mår på ett effektivt sätt. Med en tidig diagnos av en sjukdom ger möjlighet till en effektivare behandling. DNA-sekvensering Tack vare Francis Crick, James Watson och senare Franklin, och Wilkins forskning kan vi förstå DNA ets uppbyggnad och struktur. DNA […]

Vi gläntar på dörren till framtidens elektronik

Vi gläntar på dörren till framtidens elektronik Elektronikindustrin har under de senaste fyra decennierna drivits av det som kallas ” Moores lag ”, att antalet transistorer på ett chip fördubblas vartannat år. Något som har visat sig vara korrekt ända sedan 1965 då lagen formulerades. För närvarande är de flesta transistorer tillverkade av kisel som […]

Hur får man fram grafen?

Det är hur grafenet ska användas som slutprodukt som bestämmer graden av kvalitet på grafen som krävs. Det finns olika metoder att få fram grafen och skillnaden är stor på kvalitet och kostnad för de olika metoderna. Inom elektronikområdet krävs en hög precison och behöver grafen i ordnade strukturer, med hög renhet eller inom optoelektronik […]

Grafen ett supermaterial

Grafen är ett lager av rena kolatomer som är anordnade i ett hexagonalt gallermönster. Den är så tunn anses den vara ett 2-dimensionellt föremål. Grafit har använst sedan den neolitiska eran. Dess atomstruktur är väl dokumenterad, och under en lång tid funderade forskare om enskilda lager av grafit kunde isoleras. Hittills var dock grafen bara […]