” There’s Plenty of Room at the Bottom”

Det här är ett klassiskt citat av Nanoteknologis grundare, nobelpristagare i fysik Richard Feynman. De idéer och koncept bakom nanovetenskap och nanoteknik började med ett föredrag redan år 1959, långt innan termen nanoteknik användes. Feynman pratade om en process där forskarna skulle kunna manipulera och styra enskilda atomer och molekyler. Han var intresserad av att […]