Det här är ett klassiskt citat av Nanoteknologis grundare, nobelpristagare i fysik Richard Feynman. De idéer och koncept bakom nanovetenskap och nanoteknik började med ett föredrag redan år 1959, långt innan termen nanoteknik användes. Feynman pratade om en process där forskarna skulle kunna manipulera och styra enskilda atomer och molekyler. Han var intresserad av att konstruera maskiner som skulle göra det möjligt att bygga mikrobiologiska maskiner och verktyg som kan efterlikna naturliga mikrobiologiska material. Inspirerat av det här, föreslog Kim Eric Drexler på MIT idén i boken ” Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology” om möjliga konsekvenser med den framväxande nanoteknologin. Redan då föddes idéer om att nanotekniken skulle kunna tillverka båtar som går runt i våra blodbanor och reparerar våra kroppar.  Nano kommer från det grekiska ordet för dvärg, prefixet nano betyder en faktor på en miljard (10–9) i metriska systemet.  I sin populära användning hänvisar nano till längd och nano skalan brukar referera till en längd från atomnivån på omkring 0,1 nm upp till 100 nm. För att få en uppfattning om hur liten detta är, ett enda hårstrå är cirka 50 000 – 100 000 nm tjockt. Eller en sfär med en diameter på en nm är jämförbar med en fotboll när fotbollen jämför sig med jorden. Nanotekniken tog fart på 80 talet då vi kunde atomer med hjälp av sveptunnelmikroskop (STM).

Nanoteknik är ett snabbt framväxande och verkligt tvärvetenskapligt fält som involverar ämnen som fysik, kemi, teknik, elektronik och biologi och som påverkar alla våra vardagliga föremål. Nanotekniken möjliggör att utforma material på atom- och molekylnivå med nya och förbättrade egenskaper efter våra behov. Det kommer att ändra vår industri, vårt samhälle och vårt sätt att leva.

Förväntningarna på nanotekniken som en nyckelteknologi för kommande innovativa produkter och nya kommersiella genombrott är enorma. Hinder för att utvecklingen inte gått snabbare är bland annat att det funnist en brist på material när det inte funnits produktionsmetoder eller standard för materialet. Nu har genombrott gjort för materialproduktion och standard börjar utformas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *