Med smak av nanotekniken inom livsmedelssektorn

Nanoteknik har en växande och potentiellt mycket stor betydelse för livsmedelsindustrin samt angränsande näringar som förpackningsindustrin. Mikroinkapsling och nanoenkapsling har blivit ett utmanande sätt att designa nya material med biotekniska tillämpningar som att bevara och skydda smaker. Det har blivit en av de viktigaste formerna för kontrollerat frisläppa ämnen och smaker och spelar viktig roll […]