” There’s Plenty of Room at the Bottom”

Det här är ett klassiskt citat av Nanoteknologis grundare, nobelpristagare i fysik Richard Feynman. De idéer och koncept bakom nanovetenskap och nanoteknik började med ett föredrag redan år 1959, långt innan termen nanoteknik användes. Feynman pratade om en process där forskarna skulle kunna manipulera och styra enskilda atomer och molekyler. Han var intresserad av att […]

Med smak av nanotekniken inom livsmedelssektorn

Nanoteknik har en växande och potentiellt mycket stor betydelse för livsmedelsindustrin samt angränsande näringar som förpackningsindustrin. Mikroinkapsling och nanoenkapsling har blivit ett utmanande sätt att designa nya material med biotekniska tillämpningar som att bevara och skydda smaker. Det har blivit en av de viktigaste formerna för kontrollerat frisläppa ämnen och smaker och spelar viktig roll […]