Nanoteknik skapar sensorer för smartare applikationer

I grund och botten är en sensor en inmatningsenhet som tar emot och svarar på en signal eller stimulans. Sensorer ger oss data för nästan alla aspekter av våra dagliga liv och en väsentlig del i IoT för att skapa en smartare vardag. Innovation och framsteg inom nanoteknik leder till stora framsteg inom MEMS/NEMS – […]

Hur karaktäriserar man grafen? Vilka egenskaper och hur?

När det materialet skiljer sig så mycket åt beroende på hur det tillverkas och vad det är för material man vill ha, i princip kan de delas in i följande kategorier som sedan vart och ett kan kvalitetsbedömas. Grafen (monolayer) 1 layer Bilager grafen 2 lager Få-lager graphene 2-5 lager Multilager graphene 2-10 lager Graphite […]

5 G, hur når vi dit?

Den femte generationens (5G) mobilkommunikation förväntas att introduceras i början av 2020-talet och täcka mer än 20 % av världens befolkning till 2023. 5G har en potential att förändra allt, det är inte bara att öka hastigheter utan det komme att förändra spelplanen och tekniken. Dessa förändringar kommer att påverka personlig kommunikation och mediekonsumtion men […]

Displayer, vi tar en titt på framtida gränssnitt

Våra produkter kommer i allt större del bli en integrerad del i vår vardag ökad koplexitet på gränssnittet. Allt större varitaion på hur gänssnittet behöver vara från Wearbles, mobiltelefoner, laptops, datorer, TV, alla våra apparater till gatubilden med stora skärmar. Skärmmarknaden för (LED- LCD, OLED, QD-LED, E-papper) värderades till 106,41 miljarder dollar 2015 (Markets&Reseach) och […]

Vi gläntar på dörren till framtidens elektronik

Vi gläntar på dörren till framtidens elektronik Elektronikindustrin har under de senaste fyra decennierna drivits av det som kallas ” Moores lag ”, att antalet transistorer på ett chip fördubblas vartannat år. Något som har visat sig vara korrekt ända sedan 1965 då lagen formulerades. För närvarande är de flesta transistorer tillverkade av kisel som […]

Spinntronik

Nobelpriset i fysik 2007 tilldelades Albert Fert och Peter Grünberg för deras arbete inom spinntronikområdet. Elektronernas spinn kan, enligt experimentet, få ett magnetminne att slå om från etta till nolla, på 200–300 femtosekunder. Dataöverföring med spintronik är möjlig i terahertztakt, det är tusen gånger snabbare än gigahertztakt, som räknas som extremt snabbt i dag. Vad […]

Kvantprickar (Quantum dots) vad är det?

Quantum Dots (QD) är ett centralt tema inom nanotekniken. Det är värt ett nedslag att förklara lite närmare vad det är. Partiklarnas optiska och elektroniska egenskaper förändras när de är så små och istället gäller kvantfysikens lagar. En av de unika egenskaperna hos kvanta punkter är att deras färg beror på deras storlek, inte deras […]