Hur framställer man nanopartiklar?

Nanopartikelsyntes Vi tar en titt på hur man kan ta fram nanomaterial. Det finns en hel del metoder att välja mellan och valet av process är beroende på vilket mateial man önskar map storlek och struktur grundmaterial etc. Det finns även ett behov av att skapa dessa material på ett miljövänligt och hållbart sätt och […]

Quantum computing ”spooky action on a distance”

Kvantdator skijer sig från konventionella eller klassiska datorer som är byggda från transistorer som kan vara på eller av för att representera värdet av antingen 1 eller 0. Med klassiska datorer lagras och bearbetas data med binära siffror eller bitar. Kvantumdatorprocessorn har information med hjälp av kvantbitar eller qubits som kan representeras av subatomiska partiklar […]

Nanofibrer

Nanofibrer är är en klass av nanomaterial med fibrer med diametrar i nanometerområdet. Nanofibrer kan skapas från naturliga polymerer som cellulosa, silke, keratin, gelatin och polysackarider. Syntetiska polymerer som används är poly (mjölksyra) (PLA), polykaprolakton (PCL), polyuretan (PU),poly (mjölksam-glykolsyra) (PLGA), poly (3-hydroxibutyrat-co-3-hydroxi-valerat) (PHBV) och poly (eten-sam-vinylacetat) (PEVA).   Fördelarna med nanofibrer: Hög porositet (ca 90%) […]

Hur karaktäriserar man grafen? Vilka egenskaper och hur?

När det materialet skiljer sig så mycket åt beroende på hur det tillverkas och vad det är för material man vill ha, i princip kan de delas in i följande kategorier som sedan vart och ett kan kvalitetsbedömas. Grafen (monolayer) 1 layer Bilager grafen 2 lager Få-lager graphene 2-5 lager Multilager graphene 2-10 lager Graphite […]

CNT, Fullerens, GNR, GQD, diamant, grafit, grafen – samma ämne men så olika!

Att en ginstrande diamant i grunden är samma ämne som blyertspennan är rätt spännande. Det kallas att de är allotroper, där det är kristallstrukturer som skiljer och ger så fundamentalt olika egenskaper.  När det gäller kol nanomaterial kristall struktur kan man dela in det i fyra grupper som avser rörelsefriheten hos elekronerna: 0D Fulleren, Carbon […]

Displayer, vi tar en titt på framtida gränssnitt

Våra produkter kommer i allt större del bli en integrerad del i vår vardag ökad koplexitet på gränssnittet. Allt större varitaion på hur gänssnittet behöver vara från Wearbles, mobiltelefoner, laptops, datorer, TV, alla våra apparater till gatubilden med stora skärmar. Skärmmarknaden för (LED- LCD, OLED, QD-LED, E-papper) värderades till 106,41 miljarder dollar 2015 (Markets&Reseach) och […]

Målinriktade läkemedelsleveranser

DDS (Drug Delivery System) är baserade på tvärvetenskapliga metoder som kombinerar polymervetenskap, farmaci, biokonjugat kemi och molekylärbiologi om hur man kan leverera ett visst läkemedel till ett specifikt område. Det här kan vara nyckel för att behandla sjukdomar utan att skada de friska cellerna. DSS bygger på att mycket målspecifika nanopartiklar som laddas med läkemedel […]

DNA sekvensering, hur mår vi – EGENTLIGEN?

Nanotenologi ger möjligheter att få en helhet, snabbare enklare diagnosik som förklara hur vi egentligen mår på ett effektivt sätt. Med en tidig diagnos av en sjukdom ger möjlighet till en effektivare behandling. DNA-sekvensering Tack vare Francis Crick, James Watson och senare Franklin, och Wilkins forskning kan vi förstå DNA ets uppbyggnad och struktur. DNA […]

Följ med och upptäck nanoteknologin!

Vad roligt att du hittat hit! Då har vi förmodligen något gemensamt, kanske är du liksom jag fascinerad över nyteknik och brukar nörd läsa vetenskapliga artiklar, fantisera om möjliga tillämpningar? Välkommen till en blogg om nyteknik och speciellt nanoteknologi. Vi kommer att surfa på ytan, om det spännande 2D materialet grafen, andra avancerade nanomaterial, framtidens […]

” There’s Plenty of Room at the Bottom”

Det här är ett klassiskt citat av Nanoteknologis grundare, nobelpristagare i fysik Richard Feynman. De idéer och koncept bakom nanovetenskap och nanoteknik började med ett föredrag redan år 1959, långt innan termen nanoteknik användes. Feynman pratade om en process där forskarna skulle kunna manipulera och styra enskilda atomer och molekyler. Han var intresserad av att […]